Lze docela oprávněně předpokládat, že převážná většina obyvatel starších třiceti dokáže bez váhání správně přiřadit slogan: „A co děti, mají si kde hrát“ ke skupině Katapult, což bude obdobně platit pro písně Vojín XY hlásí příchod, Lesní Manekýn, Blues opuštěné postele, Dvě růže krepový, Já nesnídám sám nebo třeba Jen jednou dostat šanci.
A právě slogan „Jen jednou dostat šanci“ zvolil zcela logicky autor shora citovaných textů Ladislav Vostárek pro název
své první knihy. Řekl si první kniha je mojí první šancí jako spisovatele, kterou nesmím za žádnou cenu promarnit, už jenom proto, že přichází v mých sedmdesáti pěti letech.
I proto je přesvědčen, že ten název je na místě.

Více zde ➤

Stránky k podpoře prodeje nové knihy

KNIHA: Jen jednou dostat šanci

Katapult, Turbo, Ringo Čech, OK Band a mnozí další, jak si je pamatuje jejich manažer a textař.
V nabídce na našem eshopu nebo u vybraných prodejců.

O vydání knihy

Kdesi jsem se dočetl, že nic nepobaví Hospodina víc, než plány nás smrtelných, aneb člověk míní pán Bůh mění. Obdobně to dopadlo i s touto knihou, nejdřív jsem se domlouval jejím vydání s jedním nakladatelem, aby se mi následně zdála zajímavější nabídka nakladatele dalšího a já se tomu prvnímu musel omluvit a omlouvám se mu zde ještě jednou. Mezi slušnými lidmi se má za to, že každá sviňárna by měla být potrestána a toto nepsané pravidlo dohnalo i mně. Nakonec jsem byl okolnostmi dohnán do situace, že knihu vydávám vlastním nákladem a nelituji toho. Aspoň jsem si mohl uvědomit, co všechno práce takového nakladatele obnáší.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval všem, bez kterých by tato kniha nikdy nevznikla, počínaje mým laskavým dědou Dominikem, mámě s tátou i přes všechny výčitky, bráškovi Karlovi. Dále mé první ženě Mileně a druhé ženě Květě, které si se mnou moc neužily, stejně jako oběma svým potomkům Monice i Davidovi, i když těm bych se měl spíš ještě jednou omluvit.
Mé díky patří vám, všem které jsem v této knize jmenoval i těm, k jejichž jménům jsem se zde nestihl dostat. Každý z vás, se kterým jsem se v životě setkal měl určitě nějaký vliv na vývoj mého života. Kdyby vás nebylo, neměl bych asi o čem psát.

Napište mi